Planleggingsdager

Barnehageåret 2020/21 har vi følgende planleggingsdager

Fredag 13.nov
Mandag 4. januar
Tirsdag 6.april
Fredag 14.mai