Noahs ark

Fredager har vi ofte en bibelfortelling i samling. Denne fredagen var det Noahs ark -fortelling på Solsikken

Formidlingen av det kristne budskapet går i en rød tråd sammen med annet arbeid vi ellers har i løpet av barnehageåret. I en måned hvor vennskap er temaet, vil temaet vennskap komme opp i alt vi gjør denne måneden. Barna møter på den måten temaet gjennom Bibelfortellinger, sanger, eventyr, bøker, “være sammen” samlinger, formingsaktiviteter, leker og annet.  

Kristen samling: Her formidler vi Bibelfortellinger fra det gamle og det nye testamentet. Vi velger fortellingene ut fra barnas alder og prøver å formidle på en levende måte. Vi bruker medier som flanellograf, bøker, sanger, figurer (f. eks duplo) og annet i vår formidling. Vi bruker bordvers med kristent innhold når vi synger og takker for maten. Gjennom barnehageåret er det ekstra fokus på hvorfor vi feirer de forskjellige høytidene.     Barna deltar på gudstjenester i Hinna kirke i forbindelse med høytidene.