Kløvereng

Kløvereng er en småbarnsavdeling bestående av 11 barn i alder 0-3 år.

Personalet på Kløvereng består av:

-Toril Utskott Pedersen Sand, Pedagogisk leder 100 %

-Hilde Forus, Pedagogisk leder 60 %

-Anita Jåtun, Barne og ungdomsarbeider 50 %

-Mary Ann Lofthus, Assistent 100 %

-Anna Fredriksen, Assistent 90 %

 

På Kløvereng har vi fokus på lek, lek og lek! Vi ønsker god og inkluderende lek for alle barna, derfor er det viktig at alle ansatte engasjerer seg sammen med barna i leken. 

Vi ønsker å være autoritative voksne som ser hvert enkelt barn og kan fungere som en trygg base i barns utforskning. 

Barns medvirkning i barnehagehverdagen er viktig. Gjennom gode samtaler med foreldre og foresatte, blir vi kjent med barnas interesser hjemmefra. Vi fanger også opp barnas interesser gjennom leken. På den måten kan barnas interesser bli med å farge både leketema, samlingsstunder og andre aktiviteter.

Vi er veldig takknemlig for det gode foreldresamarbeidet vi opplever å ha på Kløvereng. Sammen kan vi som omsorgspersoner bidra med å gi barna en god barndom.

Gjennom barnehageåret har vi ulike tema:

Tema for første del av barnehageåret 2020/21 er vennskapsbøkene om «Tramp og Line», skrevet av Alex Scheffler. Tramp og Line er en kanin og mus som er bestevenner. Gjennom bøkene lærer Tramp og Line å håndtere forskjellige følelser. De hjelper hverandre, trøster, venter på tur, deler med hverandre og de støtter hverandre. Noen ganger oppstår det konflikter, men de klarer alltid å ordne opp seg imellom, selv uten en voksen.

Etter jul blir temaet på småbarnsavdelingen «Hakkebakkeskogen». Gjennom historier og sanger blir barna kjent med dyrene i skogen. 

«Lov for dyrene i Hakkebakkeskogen»:

1. Alle dyrene i skogen skal være venner. 

2. Ingen har lov til å spise hverandre. 

3. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre. 

 

Vi har også Bibelfortellinger hver uke. «Skapelsen, Jesus og barna, Noas Ark, Jesus metter 5000, Juleevangeliet, Påskebudskapet og historien om Sakkeus er noen av Bibelfortellingene barna møter gjennom barnehageåret».