Være Sammen

Fredheim er en ”Være sammen barnehage”. Dette innebærer at alle i personalet jobber mot en felles forståelse slik at barna skal ha en trygg og god barnehagehverdag.

Denne forståelsen omhandler at vi voksne skal være autoritative voksne. Med autoritativ menes det at vi både skal være varme og grensesettende i vår væremåte. 

Regnbueløven er en sentral figur, og alle barna lærer seg løveloven. Gjennom løveloven lærer barna at det er plass til alle! Tenk at vi alle er forskjellige, men like mye verdt!

 

Løveloven:

Kan du Løveloven?

Jeg skal være meg,

men gi plass til andre,

slik at de blir seg,

bry meg om en annen,

hjelpe når jeg kan.

Slik blir livet bedre

for barn i alle land!

 

Ser du en som plages?

Det er ikke bra!

Alle må stå sammen

om å si i fra!

Alle barn på jorden

har den samme rett

til å være trygge

og til å være sett.