Høstens tema for Kløvereng og Solsikken

Tema for første del av barnehageåret 2020/21 er vennskapsbøkene om «Tramp og Line», skrevet av Alex Scheffler. Tramp og Line er en kanin og mus som er bestevenner. Gjennom bøkene lærer Tramp og Line å håndtere forskjellige følelser. De hjelper hverandre, trøster, venter på tur, deler med hverandre og de støtter hverandre. Noen ganger oppstår det konflikter, men de klarer alltid å ordne opp seg imellom, selv uten en voksen.