Velkommen til Fredheim

Velkommen til Fredheim Barnehage Vi er en NLM-barnehage med 4 avdelinger og 60 barn. Vi holder til i sentrum av Hinna bydel i Stavanger Kommune.

Velkommen til oss! 
 

Fredheim barnehage er en av de eldste barnehagene i Stavanger, med sine 47 år i drift.  I 2014 fikk vi et påbygg og rehabilitering. Nå er vi en barnehage med 4 avdelinger og 60 barn. Vi holder til i sentrum av Hinna bydel i Stavanger Kommune. Vi er en NLM-Barnehage og har kristent trosformål. Vi er også en av Stavangerbarnehagene og følger kvalitetsplanen for alle barnehager i kommunen. 

Trygghet og trivsel er det beste utgangspunktet for at barnet skal kunnel eke, lære ogu tvikle seg  alle områder. Det blir derfor viktig med voksne som ser, lytter og involvererseg i barna som gruppe og i det enkelte barnet. Gode, kjente rammer og rutiner er med  å skape en forutsigbar og trygghverdagforbarna. 

Leken er viktig for barnas trivsel og for barnas læring. Vi vil prioritere god tid til lek og ha høyt fokus  å tilrettelegge for god lek. 

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere foreldre og foresatte. For oss er det viktig med god dialog om barnet deres. Dere kjenner barnet best og vi skal legge til rette for at ditt barn får en fin tid i barnehagen hos oss. Vi jobber for det beste for barnet! 

 

Vårvisjon er: Sammen om å sette verdifulle spor